Blindern Barnestuer består

Gode nyheter fra UiO

Etter at tomten der Blindern Barnestuer står, forekom på en liste over eiendommer som UiO kan vurdere å selge, har det vært en del usikkerhet rundt barnehagens fremtid. Nå har vi imidlertid fått gode nyheter fra UiO. Universitetsdirektør Arne Benjaminsen uttaler følgende: "Universitetsstyret fikk i mai en orientering om status for bygg- og eiendomssaker hvor bl.a. Blindern Barnestuer ble omtalt. Det foreligger ingen planer om å selge eiendommen hvor barnehagen drives."

Vi ser derfor fremtiden lyst i møte og gleder oss til et nytt barnehageår i en av landets beste og mest unike barnehager.