Knerten

Velkommen til Knerten! Tlf. 99 08 82 57

knertenpost@gmail.com

Knerten holder til i 1. etasje i det grønne huset.Her er vi 10 barn i alderen 0-3 år.Vi er 4 voksne: en pedagogisk leder og 3 assistenter.

Foreldremøter
Vi har 3-4 foreldremøter pr. år. Disse avholdes i forkant av styremøtene, slik at styresakene kan drøftes på foreldremøtene.

Periodeplaner
Basert på barnehagens årsplan lager avdelingen tre pedagogiske periodeplaner i året. Periodeplanene legges ut på foreldresidene.

Årsplan og informasjon om aktiviteter/tradisjoner finner dere under Pedagogisk virksomhet på menylinjen over. 

Barnehageåret 2017/2018  består personalet av:

Pedagogisk leder 80 %: Ann Linda Fürstenberg 20% i administrasjonen

Barnehagelærer: Marianne Tomine Lund 

Assistent: Johanne Schøyen

Assistent: Zimile Ademi